Hpv rákgenetika

hpv rákgenetika

A heterogenitást az I2 statisztikával számszerűsítettük. Következtetés: A humán immundeficiencia vírusfertőzés közel nyolcszorosára növeli az OSSN kockázatát. A HPV-fertőzés tekintetében csak a bőr altípusok tűnnek kockázati tényezőnek.

hpv rákgenetika

Fő Az okuláris felületi laphártya neoplazia OSSN kifejezés a kötőhártya és a szaruhártya elváltozásainak széles skáláját tartalmazza, az enyhe diszpláziától a karcinómáig in situ és egy későbbi szakaszban az invazív laphámsejtes karcinóma SCC; Nagaiah és mtsai. Bár az OSSN ritka betegségek, ezek a leggyakoribb szemfelszíni tumorok közé tartoznak Grossniklaus és mtsai,és az as hpv rákgenetika óta jelentették azok gyakoriságának növekedését Chokunonga et al.

A HIV-n kívüli kockázati tényezők hpv rákgenetika tartozik a tisztességes bőr, hpv rákgenetika szem pigmentációja, a dohányzás és a napsugárzás ultraibolya sugárzása Kiire és Dhillon, Hpv rákgenetika humán papillomavírust HPV több esetben azonosították a tumor mintákban Saegusa és munkatársai, ; Moubayed és munkatársai, ; Ateenyi-Agaba et al.

Ugyanakkor a különböző nyálkahártya és a genitális szemölcsök eltávolítása a prenatális klinikán bőrön belüli HPV altípusok specifikus hozzájárulását ritkán kezelték ugyanabban a vizsgálatban, amint azt De Koning és mtsai korábbi szisztematikus áttekintése is kimutatta, bár nem végeztek metaanalízist.

  • Hamarosan meg
  • Giardia vízbetegség
  • Bősze Péter (orvos) – Wikipédia
  • A genetikai hajlam a betegségre Szerkezeti variáció Absztrakt Ennek a tanulmánynak a célja a defensin béta 4 gén DEFB4 kópiaszám-változása és a méhnyakrákkal szembeni érzékenység közötti összefüggés vizsgálata volt a populációban, amelyben fennáll a tartós onkogén humán papillomavírus HPV fertőzés magas kockázata.

Az eredeti jelentések bibliográfiai referenciáinak listáit is megvizsgáltuk, amelyek az e témákra vonatkozó szisztematikus felülvizsgálati és felülvizsgálati hpv rákgenetika számára alkalmasak. A tanulmányok támogathatóságát két kutató HC és FC egymástól függetlenül három egymást követő hpv rákgenetika, előre meghatározott kritériumok alkalmazásával értékelték. Az első lépésben a tanulmányokat kizárták, figyelembe véve csak a címben és az absztraktban szereplő információkat; amikor egy adott cikk absztraktja nem állt hpv rákgenetika, további értékelésre került sor.

A hpv rákgenetika lépésben a korábban kizárt cikkek teljes szövegét úgy határozták meg, hogy azonosítsák a felülvizsgálatra való jogosultságukat, ugyanazon kritériumok felhasználásával.

A harmadik lépésben a teljes szövegeket újraértékelték a meta-analízisre való jogosultság meghatározása érdekében. A kizárási kritériumok a következők voltak: 1 az emberi személyeket nem értékelő jelentések pl.

hpv rákgenetika

Nincsenek nyelvi korlátozások. Az átfedő mintákkal rendelkező jelentések közül a legnagyobb számú esetre vonatkozó adatokat választottuk ki, az RR-becslések a lehető legnagyobb számú zavaróhoz igazítva, vagy részletesebb információkkal szolgálnak a minta tulajdonságairól, ezeket a kritériumokat egymás után alkalmazva.

Egy tanulmányt McDonnell et al, kizártunk az Egyesült Államokban, mert az alkalmazott módszerek nem tették lehetővé az érintett HPV altípusok jellemzését. Továbbra is kizártuk a négy olyan vizsgálatot, amelyek nagyobb valószínűséggel becsülték meg a HIV-fertőzés és az OSSN közötti összefüggést, mivel 1 a kontrollokat a HIV-fertőzéssel szkrínelt személyek körében toborozták Waddell et al, ; 2 egy standardizált előfordulási arányt kiszámítottunk a kötőhártya SCCC megfigyelt számával és a szemrák összes esetének becsült számával Mbulaiteye et al, ; 3 az eredmény a szemrák, csak retinoblasztóma és neuroblasztóma kivételével Newton et al.

Összehasonlították a vizsgálók által az egyes lépésekben önállóan hpv rákgenetika döntéseket, és az ellentmondásokat konszenzussal vagy egy harmadik kutató bevonásával NL vagy CC oldották meg.

Adatok kivonása és meta-elemzés Az adatok kivonását két kutató HC és FC önállóan végezte; A nem egyező eredményeket konszenzusig vagy harmadik kutató NL vagy CC bevonásával vitatták meg.

A heterogenitást az I2 statisztikával számszerűsítettük Higgins és Thompson, Tabrizi és munkatársai, ; Dushku és munkatársai, ; Ateenyi-Agaba és munkatársai, ; Simbiri és munkatársai, ; Carrilho és munkatársai, A közzétételi torzítást a tölcsérek és Egger regressziós aszimmetriás vizsgálatának vizuális vizsgálatával értékeltük Sterne et al.

A HIV-fertőzés altípusa ritkán volt elérhető Newton et hpv rákgenetika.

Navigációs menü

Az Egyesült Államokban végzett két tanulmány kivételével Goedert és Cote, ; Guech-Ongey és mtsai, mindegyik eset-kontroll elemzés volt. Csak három vizsgálat adta meg az RR becsléseket a potenciális zavaró tényezőkre Newton et al. A tölcsérgrafika vizuális vizsgálata azt sugallja, hogy léteznek publikációs torzítások, kisebb tanulmányok pedig gyengébb szövetségekkel alulreprezentáltak 2. Öt tanulmány Ateenyi-Agaba et al. Két tanulmány kivételével Ateenyi-Agaba et al.

Tartalomjegyzék

A bőr és a nyálkahártya humán papillomavírus HPV altípusa és az OSSN közötti fertőzés összefüggését vizsgáló vizsgálatok meta-elemzése. Négy, Hpv rákgenetika végzett vizsgálat Guthoff et al. A tölcsérgrafikon vizuális vizsgálata a publikációs torzítást javasolja, mivel a nyálkahártya-HPV altípusok és az OSSN fertőzése közötti negatív összefüggéseket mutató kis vizsgálatok alulreprezentáltak 2.

Csak a négy vizsgálat eredményeit vizsgálva Tornesello és mtsai, ; de Koning és mtsai, ; Ateenyi-Agaba et al.

Absztrakt Háttér: A vakcinázatlan 11—18 évesek elterjedtségi felmérését a skóciai új emberi papillomavírus HPV immunizációs program hatékonyságának tanulmányozása érdekében végeztük el.

A HPV nyálkahártya altípusai és az OSSN közötti összefüggés a résztvevők HIV-fertőzésének állapota szerint hasonló volt, bár ezt az információt csak a vizsgálatok almintájából lehetett beszerezni hpv rákgenetika. Bár a HPV-fertőzés szerepére vonatkozó bizonyítékok kevésbé meggyőzőek, a HPV mind a bőr- mind a nyálkahártya-altípusát vizsgáló vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy csak a bőrön alapuló HPV altípusok kapcsolódnak az OSSN fokozott kockázatához.

Átfogó, szisztematikus áttekintést végeztünk, három legfontosabb biomedikai adatbázis felhasználásával, valamint a felülvizsgálati cikkek és a támogatható jelentések visszamenőleges követésének nyomon követésével. A potenciális releváns bibliográfiai hivatkozások nagy száma nem csak a MEDLINE-indexelt publikációkból, hanem a kisebb hatású folyóiratokból is hpv rákgenetika.

Örökölhető-e, fertőz-e a rák? - a betegség genetikai háttere

Mindazonáltal az RR összefoglalása a publikációs torzítás miatt túlbecsülhető, bár nem veszélyezteti a HIV-fertőzés és az OSSN közötti pozitív és erős összefüggés megkötésének érvényességét. Ebben az összefüggésben központi szerepe van az immunszupressziónak Holkar és mtsai, ; Grulich és mtsai,és későbbi stádiumában az AIDS-ben szenvedő betegeknél valószínűleg az OSSN-hez való szorosabb kapcsolat jön létre.

Sajnos a konkrét aspektusra vonatkozó adatok szűkösek voltak, és az AIDS és az OSSN közötti összefüggések mennyiségi szintézisét nem lehetett elvégezni. A tervezés és az AIDS-ben szenvedők aránya, valamint az erősen aktív antiretrovirális terápia között végzett vizsgálatok közötti különbségek hozzájárultak az eredmények megfigyelt heterogenitásához, bár az I 2-es statisztika csak némileg hpv rákgenetika, amikor az Egyesült Államokban végzett kohorsz tanulmányokat kizárták.

A HPV és az OSSN viszonyát illetően csak öt vizsgálat szolgáltatott adatokat a bőr altípusok specifikus hatásának értékelésére, és ez a kis hpv rákgenetika kizárja a publikációs torzítás formális értékelését.

Legfrissebb anyagaink:

Habár nem tudjuk kizárni a publikációs torzítást, az egy fertőzésre vonatkozó becslés Ateenyi-Agaba és mtsai tanulmányából eredő konzervatív becslést eredményezett a HPV és az OSSN fertőzésének összefüggése között.

Másrészt nyilvánvaló, hogy a kisebb tanulmányok erősebb becsléseket adtak a HPV fertőzés és a nyálkahártya altípusok és az OSSN közötti összefüggésről.

hpv rákgenetika

A négy jelentés Dushku et al. Bár a fertőzés állapotának értékelésére alkalmazott módszerek érzékenységének hpv rákgenetika hozzájárulhat a HPV hamisan alacsony prevalenciáihoz, ezek az eredmények a HPV nyálkahártya altípusainak erős szerepére utalnak az OSSN etiológiájában. Sasco és munkatársai szisztematikusan áttekintették a témával kapcsolatos rendelkezésre álló információkat, de nem végeztek meta-elemzést.

Hpv rákgenetika a témával kapcsolatos bizonyítékot elegendőnek találták a HIV-nek a kötőhártya-rák onkogén faktorának megállapításához Bouvard et al, Vizsgálatunkban nyolc további tanulmányt is mellékeltünk az előző mennyiségi szintézishez, valamint az összefoglaló becslés alapjául szolgáló potenciális kiválasztási torzítás formális értékelését. Szisztematikus áttekintésünkben további 18 tanulmányt azonosítottunk, amelyekhez összehasonlítható volt a HPV-fertőzés gyakorisága az esetek és az összehasonlító csoport között.

Újabban de Koning és mtsai esettanulmányukkal együtt hpv rákgenetika a HPV-fertőzés és az SCCC közötti kapcsolatról szóló irodalom szisztematikus áttekintését, beleértve a ig megjelent tanulmányokat is.

Bősze Péter (orvos)

Auw-Haedrich et al. A felülvizsgálat következtetéseit hpv rákgenetika rákgenetika az eredeti tanulmányok módszertani minősége korlátozza. Némely vizsgálatban azonban bizonyos egészségügyi intézményekben résztvevő egymást követő betegek vettek részt Kestelyn et al.

A vizsgálatok túlnyomó többségében a HIV-fertőzés típusát hpv rákgenetika lehetett jellemezni, ami javítaná a vizsgált populációk jellemzését és a típusspecifikus hatások értékelését. A jövőbeni kutatásoknak a napfény expozícióval történő lehetséges hatásmódosítással is foglalkozniuk kell, és RR-becsléseket kell megadniuk a fő zavaró tényezőkre.

Továbbá, bár a legtöbb vizsgálatban a HPV kimutatása a PCR-en keresztüli vírus DNS-amplifikáción alapult, néhányan a nyálkahártya altípusok nagy spektrumát keresték, míg mások csak a specifikus altípusok detektálására irányultak. A humán immundeficiencia vírus bizonyítottan erős kockázati tényező az OSSN számára.

  • Bősze Péter től ig az Orvostovábbképző Egyetem Szülészeti-nőgyógyászati Klinikáján dolgozott Budapesten; egyetemi tanársegéd, adjunktus, majd ban docens lett.
  • Jóindulatú papillomatosis
  • :: Keresés - InforMed Orvosi és Életmód portál ::
  • A rák örökölhető, fertőz? - a betegség genetikai háttere | diamondance.hu
  • Családi rákhajlam "Amikor megkaptam ezt a felkérést a mai előadásra, nagyon boldog voltam.

Egy nemrégiben végzett szisztematikus áttekintés, melynek célja, hogy értékelje a HIV-fertőzött páciensek kezelésére szolgáló beavatkozások hatását, hpv rákgenetika mutatta, hogy a HIV-pozitív betegeknél nem végeztek randomizált kontrollált vizsgálatot, és a jelenleg hpv rákgenetika álló kezelésekre vonatkozó bizonyítékok az esettanulmányok vagy esetek sorozatának elemzéséből származnak Gichuhi és Irlam, További kutatások szükségesek a HIV-pozitív betegek körében az OSSN korai hpv rákgenetika és kezelésének javítására irányuló stratégiákról.

Bár bizonyítékokon alapuló hpv rákgenetika van szükség az OSSN-hez, előfordulásának megakadályozása nem túlhangsúlyozható. A szemfelszíni laphártya neoplazia sok afrikai környezetben nem olyan ritka állapot Chokunonga és mtsai, ; Parkin és mtsai,ahol a magasan aktív antiretrovirális terápiához való hozzáférés messze nem egyetemes Tanser és mtsai, Ezen túlmenően az elmúlt években forgalmazott két profilaktikus HPV vakcina vírusszerű részecskéket tartalmaz négy HPV nyálkahártya altípusra 6, 11, 16 és 18és sokan spekuláltak a HPV vakcinációnak a szembetegségek megelőzésében kifejtett hatására Hughes et al.

Figyelembe véve eredményeinket és a vakcinával megelőzhető HPV-fertőzés altípusait, az OSSN előfordulási gyakorisága nem várható a vakcináció miatt. A történelem módosítása.

The Human Papillomavirus (HPV) Vaccination and Cervical Cancer

Fontos információk